Wat is een pollutiepiek

In ons land zijn er in de winter regelmatig pieken van hoge luchtverontreiniging (zgn. pollutiepieken) die gevolgen kunnen hebben voor onze gezondheid. Ze zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan een accumulatie van de verontreinigende stoffen (polluenten) afkomstig van uitlaatgassen van voertuigen, en in mindere mate van de verwarming van woningen en kantoorgebouwen en van industriële activiteiten. Pollutiepieken komen in de winter vooral voor van november tot maart, wanneer lage temperaturen, afwezigheid van wind en een thermische inversie verhinderen dat deze polluenten goed worden verspreid in de lucht. De kwaliteit van de lucht gaat er dan sterk op achteruit en wordt schadelijk. De pieken kunnen variëren in sterkte en in duur : van enkele uren tot enkele dagen.

Wat moet u doen bij:

Interventiedrempel 1 (Gele vlag):

 • Rij trager: de snelheid wordt binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beperkt tot 90 km/u op de ring en op delen van de snelwegen van het Vlaams Gewest en het Waals Gewest.
 • Aangeraden is om het gebruik van de wagen tot het strikte minimum te beperken;
 • Probeer te carpoolen naar het werk.
 • Neem indien mogelijk het openbaar vervoer;

Interventiedrempel 2 (Oranje vlag):

 • Binnen het Brussels Hoofdstedelijk gewest wordt het alternerend rijden van kracht. D.w.z indien de eerste overschrijding van een “interventiedrempel 2” op een even dag gebeurt, zullen de wagens met een even nummerplaat niet tot het verkeer worden toegelaten. Indien de overschrijding op een oneven dag gebeurt, zullen de wagens met een oneven nummerplaat niet tot het verkeer worden toegelaten.

! OPM: Audi Brussels bekwam een uitzondering op deze regel. Hierdoor blijft de site bereikbaar vanuit Drogenbos. Via deze kaart kunnen de bereidbare wegen (aangeduid in groen) geraadpleegd worden.

 • Rij trager: De snelheid wordt beperkt tot 90 km/uur op de Brusselse Ring en op de snelwegen van het Waals en het Vlaams Gewest.
 • Neem alternatieve voertuigen om te komen werken:
  • Heeft u een motor of scooter, gebruik dan deze;
  • Probeer te carpoolen naar het werk.
  • Kom met het openbaar vervoer. Op deze dagen is het gebruik van het openbaar vervoer van de MIVB trouwens gratis en uitgebreider.
  • Indien mogelijk, gebruik de fiets

Interventiedrempel 3 (Rode vlag):

 • Elk voertuig krijgt een rijverbod, met uitzondering van de prioritaire voertuigen en de voertuigen van het openbaar vervoer. Ook de Brusselse Ring wordt afgesloten.

! OPM: Audi Brussels bekwam een uitzondering op deze regel. Hierdoor blijft de site bereikbaar vanuit Drogenbos. Via deze kaart kunnen de bereidbare wegen (aangeduid in groen) geraadpleegd worden.

 • Neem alternatieve voertuigen om te komen werken:
  • Heeft u een motor of scooter, gebruik dan deze;
  • Probeer te carpoolen naar het werk.
  • Kom met het openbaar vervoer. Op deze dagen is het gebruik van het openbaar vervoer van de MIVB trouwens gratis en uitgebreider.

Comments are closed.