Carpoolen in 2014: de regelingen

Beste carpooler,

Via deze communicatie worden de belangrijkste regelingen medegedeeld voor het nieuwe carpooljaar 2014:

  • Indien u zich in 2013 via een verklaring op eer geregistreerd heeft als carpooler samen met uw teamleden, en u in 2014 verder samen blijft carpoolen, dan hoeft u niets te ondernemen. Uw registratie blijft dan in 2014 ongewijzigd geldend. Indien er wel wijzigingen zijn, dan wordt u verzocht om deze via uw HR Businesspartner te melden.
  • In 2014 wordt er vanzelfsprekend ook verwacht dat u als carpooler blijft het logboek invullen, dit als basis voor de berekening van uw fiscaal voordeel. Het nieuw geldend logboek voor 2014 kan u hieronder terugvinden.
  • We willen er de carpoolers ook aan herinneren dat tot 18-01-2014 het logboek van 2013 (één per team) via uw HR Businesspartner binnen kan gebracht worden, om de eindafrekening te maken en zodoende van het fiscale voordeel te kunnen genieten. Graag vragen wij om op het formulier van december de jaarafrekening te maken door per persoon het aantal gecarpoolde dagen weer te geven.
  • Uiteraard kunnen geïnteresseerde werknemers die nog niet carpoolen zich in 2014 ook aanmelden. Wanneer u zich wil laten registreren als carpooler, gelieve dan het reglement door te nemen en de verklaring op eer in te vullen en in te dienen via uw HR Businesspartner. U kan alle formulieren hieronder terugvinden. Wanneer u zich vòòr februari 2014 laat registreren als carpooler kan u tevens genieten van het fiscale voordeel voor het volledige jaar 2014.

Folder Carpooling

Reglement Carpooling – Update 2014

Logboek Carpooling 2013

Carpoollogboek 2014

Comments are closed.